Quinter Blog

We want to share!

Mandela: één van de meest inspirerende leiders ooit

Mandela: één van de meest inspirerende leiders ooit

Juist als je mensen vraagt naar hún voorbeeld van een échte leider, dan noemen zij vrijwel unaniem de naam van Nelson Mandela. Het is niet voor niets dat miljarden mensen in de hele wereld, ongeacht leeftijd, huidskleur, politieke voorkeur of land van herkomst, geraakt zijn door het overlijden van Nelson Mandela.

Wat Nelson Mandela mogelijk heeft gemaakt in Zuid-Afrika – de vreedzame transitie van het Apartheidsregime naar een “democratie voor allen” – wordt alom beschouwd als één van de wonderlijkste successen van de 20-ste eeuw. Nog steeds zijn velen die iets met leiderschap hebben, van CEO’s tot politici, wetenschappers en journalisten, gefascineerd door de vraag hoe Mandela erin geslaagd is een brug van verzoening te slaan tussen de blanke Afrikaners en de zwarte Zuid-Afrikanen.

Hoe kon deze voorman van het ANC, die tot levenslang werd veroordeeld voor verzet tegen de decennialange, systematische onderdrukking door het Apartheidsregime, de zwarte bevolking voorgaan in verzoening met hun onderdrukkers? Wat is er in die periode van 27 jaar van gevangenschap met Nelson Mandela gebeurd, dat maakte dat hij in staat was zijn vijand de hand te rijken? Hoe heeft hij dat kunnen opbrengen?

“I have cherished the ideal to live in a democratic, free society, in which we live together in harmony. It is an ideal for which I want to live, and If it needs to be, it is an ideal for which I am prepared to die.” (Nelson Mandela, 1964)

De vlam van goedheid van de mens

Nelson Mandela heeft zijn leven in dienst gesteld van dit grote ideaal. Hij begreep als geen ander, dat om zijn ideaal van een democratisch, vreedzaam en rechtvaardig Zuid-Afrika dichterbij te brengen, hij democratisch, vreedzaam en rechtvaardig moest zijn. Zonder ooit toe te geven aan de druk van het Apartheidsregime om afstand te doen van het recht op zelfverdediging en te strijden tegen de apartheid, heeft hij alles gedaan wat in zijn vermogen lag om een burgeroorlog tussen blank en zwart te voorkomen.

Om in staat te zijn vijand zijn hand te rijken ging hij, overtuigd van de intrinsieke goedheid van de mens, op zoek naar de humaniteit van zijn cipiers. Hij vond, ónder het aangeleerde gedrag van haat en vooroordelen, “de vlam van goedheid van de mens, die kan worden verborgen, maar nooit worden gedoofd.”(Nelson Mandela in zijn autobiografie “De lange weg naar vrijheid”). Door een betrouwbare en respectvolle gevangene te zijn, won hij het vertrouwen en respect van zijn cipiers en later van presidenten de Botha en de Klerk.

Dit grote ideaal gaf hem moed, kracht, wijsheid en zelfbeheersing

Nelson Mandela is er op bijzondere wijze in geslaagd zijn persoonlijke gevoelens van woede, verdriet, angst en vernedering, waar hij menselijkerwijs mee geworsteld moet hebben, los te laten omwille van zijn grote ideaal voor Zuid Afrika. Dit grote ideaal gaf hem de moed, de kracht, de wijsheid en de zelfbeheersing om zijn persoonlijke belangen en gevoelens te overstijgen.

Paradoxaal genoeg heeft hij alleen door het doorleven van zijn innerlijke strijd, de uiterlijke strijd kunnen voorkomen. Alleen door het onderkennen van zijn eigen vijandigheid jegens de blanke onderdrukker, door gevoelens van boosheid, angst en verdriet langzamerhand met compassie te doven, heeft hij zichzelf ertoe kunnen brengen de blanke, onderdrukkende minderheid te vergeven. En als hij het kon opbrengen te onderhandelen en samenwerken met president De Klerk, dan konden zwarte Zuid-Afrikaners ook samenwerken en samenleven met de blanke Afrikaners! Zijn innerlijke transformatie ging vooraf aan het lopen van de uiterlijke weg van apartheid naar democratie.

Nelson Mandela heeft miljarden mensen over de hele wereld geïnspireerd. Hij heeft ons laten zien dat we rood, wit, zwart of geel, met elkaar in harmonie kunnen leven als één universele familie. Het proces om te komen tot eenheid tussen de diverse rassen, rechtvaardigheid en harmonie is nog niet voltooid. Er is nog veel te doen. Nelson Mandela heeft de fakkel aan een ieder, die zich door hem heeft laten raken, doorgegeven. Wij zijn allen leiders van een democratische, vreedzame, rechtvaardige en vrije wereld.

En jij?

Weet jij wat je ten diepste drijft, voor welke ideaal jij je wilt inzetten? Weet jij welk inspirerend levensdoel jouw kracht, wijsheid en talenten doen ontvlammen? Of wil je je op een dieper niveau verbinden met jouw persoonlijke missie, je impact vergroten en je invloed versterken door innerlijke obstakels te overwinnen? Kortom, wil jij jouw persoonlijk potentieel als leider verder ontwikkelen?

Rate this blog entry:
1
Wat wil jij laten groeien? Wat geef jij aandacht?
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 25 May 2019

Captcha Image