Quinter Blog

We want to share!

Reinventing Organisations, hoop of hype? Over organisaties als levende organismen.

Reinventing Organisations, hoop of hype? Over organisaties als levende organismen.

Afgelopen maanden is het boek Reinventing Organisations van Frederic Laloux veelvuldig in het nieuws. "Viral" raakt het de één na de ander. Zowel organisaties, teams als individuen. Wat is er aan de hand en waar gaat het eigenlijk over?

reinventing organizations boekcoverFrederic Laloux, (voormalig McKinsey man) heeft de afgelopen jaren diepgaand veldonderzoek gedaan bij organisaties die het bovengemiddeld goed doen. 

Bovengemiddeld goed qua resultaat, maar ook bovengemiddeld goed qua betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. En dat in een tijd waarin veel organisaties worstelen met resultaten die onder druk staan. In een tijd waarin grote hoeveelheden medewerkers die zich nauwelijks verbonden voelen met hun organisatie. Voor alle organisaties die moeite hebben om een passend antwoord te vinden op deze uitdagingen biedt Laloux een aantrekkelijk alternatief.

Een helder perspectief voor de toekomst vanuit een duidelijke purpose, zelfsturende teams zonder dure managementlagen en medewerkers die zich volledig laten zien op hun werk. Bijna te mooi om waar te zijn.

Waarom zou het gedachtengoed uit dit boek Reinventing Organizations echt werken?

Ten eerste is Laloux niet over een nacht ijs gegaan. Hij heeft zich indrukwekkend goed verdiept in de bestaande literatuur van de afgelopen jaren en heeft vele bronnen heel krachtig weten te combineren. Wat hij schrijft is allemaal niet zo nieuw, vrijwel alle bronnen zijn bestaand gebleken, maar het inkoken tot de essentie en het combineren maakt dat het een begrijpelijk en uniek fundament kent.

Daarnaast heeft Laloux zich niet laten verleiden om het bij een theoretisch betoog te laten. Vele organisaties heeft Laloux onderzocht en vanuit dit veldonderzoek heeft hij in combinatie met het hier boven geschetste theoretisch kader een heel heldere visie ontwikkeld voor het succes van organisaties nu en in de toekomst.

Organisaties als levend organisme in plaats van een machine met raderen

Hij beschrijft organisaties als een levend organisme dat onlosmakelijk in verbinding staat met de omgeving. Zowel de organisatie zelf als de omgeving is voortdurend in beweging en continue afstemming om wat die omgeving vraagt is dan ook een van de belangrijke kenmerken van wat Laloux een "Teal Organization" noemt.

Dit vraagt van mensen binnen die organisatie bijvoorbeeld om ok te zijn met het niet exact van tevoren kennen van de toekomst van dag tot dag. Een heldere visie van de organisatie op de toekomst fungeert hierbij als ankerpunt voor iedereen. En als die visie dan ook nog eens bestaat uit een higher purpose, een doel dat de hele maatschappij dient, dan is dat tevens een blijvende bron van inspiratie voor iedereen binnen en buiten deze organisatie.

Hoop of hype?

Toen ik het boek deze zomer voor het eerst las was mijn eerste gevoel erbij heel positief. Een feest van herkenning vanuit de dagelijkse praktijk. Helder en to the point geschreven en natuurlijk heel relevant in deze roerige tijden. Het boek geeft dus zeker hoop.

Reinventing Organizations1

Is er ook kritiek op Reinventing Organizations?

Natuurlijk zijn er ook kritische kanttekeningen te plaatsen bij het werk van Laloux en de toepassing ervan in de praktijk. Zo is het aantal organisaties dat is onderzocht beperkt. Daardoor kun je je afvragen in hoeverre zijn conclusies te generaliseren zijn. 

Daarnaast is de implementatie van het gedachtengoed binnen bestaande organisaties niet zomaar even gedaan. Dit vraagt een diepgaande transformatie van iedereen, zowel de bestaande leiders als de medewerkers. Niet iedereen kan en wil die noodzakelijke transformatie doormaken. Zo zal een deel van de macht die in de oude situatie lag bij directie en management daadwerkelijk dienen te worden overgedragen aan zelfsturende medewerkers. Dit vraagt om een cultuur van openheid en vertrouwen. Maar vraagt ook om medewerkers die daadwerkelijk verantwoordelijkheid durven en kunnen dragen. Die innerlijke transformatie vraagt bewustzijn van eigen overtuigingen, geloofspatronen en waarheden die niet meer dienen én de bereidheid om die vaak onbewuste maar zeer bepalende factoren daadwerkelijk te transformeren naar dienende overtuigingen. De ervaring leert dat dit vrijwel alleen slaagt als dit soort processen diepgaand en professioneel worden begeleid.

Tenslotte is er niet een "one size fits all" model. Elke organisatie is immers een uniek organisme met unieke karakteristieken. Ook dit vraagt steeds om maatwerk bij ontwikkeling en implementatie van dit gedachtengoed.

Conclusie van mijn kant?

Reinventing Organisations biedt hoop, laat het alleen geen hype worden.

Rate this blog entry:
2
Quinter werkt mee aan item over coaching & persoon...
Het begint bij Heelheid - Reinventing Organization...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 25 May 2019

Captcha Image