Wat wil jij laten groeien? Wat geef jij aandacht?

Triodos Bank komt met een nieuwe campagne, met als thema ‘maatschappelijke groei’. In anderhalve minuut weet Triodos met sprekende beelden en een paar rake zinnen een nieuw perspectief op groei neer te zetten. Een perspectief waar je meteen blij van wordt. Want wat economische krimp lijkt, blijkt maatschappelijke groei te zijn! Een nieuw potentieel met een nieuwe dynamiek gloort aan de horizon!

Kwantitatieve of kwalitatieve groei

Daarvoor hoef je alleen maar anders naar ‘groei’ te kijken: Kijken naar groei in kwantitatieve zin, in termen van geld, meer kopen en verkopen, of als cijfer uitgedrukt in een percentage van het Bruto Nationaal Product, dat is passé.

Vanaf vandaag bekijken we groei vooral in kwalitatieve zin: groei van waardevolle zaken waar het eigenlijk om gaat, die er echt toe doen. Groei als creatie van maatschappelijke waarden, zoals goede gezondheidszorg, fijn wonen, mobiliteit, goed onderwijs, prettig samenleven en werken, welzijn, natuur en duurzaamheid.

“We groeien door te delen,
en soms door helemaal niets te doen,
of de natuur aan de natuur over te laten,
door klein te beginnen, iets groots voor elkaar te krijgen,
zelf iets te bedenken, dat morgen de wereld een stukje beter maakt.”

Maatschappelijke groei door je te focussen op wat mensen gelukkig laat zijn, op wat echt verschil maakt. Aandacht geven aan wat goed gaat, aan wat wel werkt. Voor jou, voor mij, voor jong en oud, voor gezinnen, bedrijven en organisaties, buurten en steden. Maatschappelijke groei is je richten op het vervullen van de echte behoeften van mensen. Dat is niet in geld, een cijfer of percentage uit te drukken: maatschappelijke groei, dat voelt gewoon goed.

Dat anders kijken is in de praktijk nog niet zo makkelijk. Laat staan het komen tot ander duurzaam gedrag. We zijn als mens nu eenmaal geneigd om terug te grijpen naar het ons bekende, naar datgene dat we denken te weten en effectief is gebleken. Maar in deze tijd van snelle en complexe veranderingen, is het terugvallen op vertrouwde aannames, kennis en ervaring onvoldoende om een antwoord te vinden op actuele uitdagingen.

Een wereld die werkt

Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven en organisaties die willen bijdragen aan een wereld die werkt. Steeds meer partijen belichten de positieve kanten van deze tijd en hebben aandacht voor wat er wél goed gaat. Steeds meer bedrijven en organisaties willen zich richten op het creëren en beheren van duurzame waarden.

Ook Quinter wil graag bijdragen aan een wereld die werkt. Wij doen dat door mensen en organisaties te begeleiden in het werken vanuit hun volledige potentieel. Het ontdekken van die andere manier van kijken en het scheppen van een nieuw perspectief is daarbij essentieel. Elk perspectief heeft een bijbehorend potentieel met een eigen dynamiek. Een dynamiek die passies en talenten van mensen losmaakt en verbindt aan de missie, visie en doelen van de organisatie. Een dynamiek die leiderschap, innovatiekracht, flexibiliteit en plezier van medewerkers binnen de organisatie versterkt. Een nieuw gemeenschappelijk perspectief werkt verbindend en in het bijbehorende potentieel liggen onvermoede nieuwe kansen en mogelijkheden besloten.

Wat wil jij laten groeien?

Het filmpje van Triodos stelt ons een hele terechte vraag: Wat wil jij laten groeien? Wat geef jij aandacht? Wil jij het potentieel van jouw organisatie, teams en/of professionals benutten? Wil je leiderschap, flexibiliteit, innovatiekracht en plezier binnen jouw organisatie laten groeien? Wat je aandacht geeft, groeit!

Stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.: we nemen graag contact met je op.